Betydningen af dehydrering ved tærskeltræning

Dette forsøg fortæller noget om betydningen af dehydrering ved tærskeltræning. To forsøgsgruppe skal igennem et forsøg. Læs hvor meget en lille ændring i væskebalance kan ændre dit resultat.

BAGGRUNDSVIDEN FOR FORSØGET

Forsøgspersonerne var roere fra et universitet i USA. Der var i alt 7 trænede piger. Forsøgspersonerne blev inddelt i 2 grupper. Gruppe 1 skulle i første forsøg aftenen inden træne i 45min ved en puls på 130-150. Forsøgspersonerne måtte drikke alt det væske de ønskede. Den anden gruppe, skulle udføre præcis samme træning aftenen inden, men med isolerende sveddragt på (til at måle væsketab). Desuden måtte gruppe to ikke indtage nogen form for væske under og efter aftentræningen og helt ind til næste morgens test – de skulle altså lade sig dehydrere.

RESULTATER FOR FORSØGET

Selvom dehydreringen af gruppe 2 kun var af middel karakter, viste det sig, at forskellen på præstationen af de to grupper var meget forskellig. Med et væsketab på 1,5 % af kropsvægten, viste der sig alligevel at være en væsentlig forskel i laktattærsklen (kaldes Lactate threshold LT1 – %VO2peak). Dette fald ses også i selve præstationen, dvs. tiden personerne holdte ud (performance time – min), og den højeste kraftudvinding (power output at max – W).betydningen af dehydrering under løb

Dog viste det sig, at værdierne for højeste puls (HRmax – b*min-1), højeste iltoptagelse (VO2peak – L*min-1) og den højeste koncentration af laktatkoncentration (Lactace max – mmol*L-1) var ens. Bemærk at jeg konstaterer at den højeste koncentration af laktat er ens. Det skyldes at usikkerheden medfører for den hydrerede person en værdi mellem 4,38mmol*L-1 og 4,92mmol*L-1, hvor den dehydrerede persons koncentrationer ligger mellem 4,53mmol*L-1  og 6,19mmol*L-1.

Det er vigtigt at understreje, at ved forsøg, kan man ikke konstatere at den generelt er højere, da usikkerheden er så stor. Måske er det tilfældet, men det kan også være, at det faktisk er omvendt, at den dehydrerende forsøgsperson har en lavere maksimal laktatkoncentration.

Bemærk at der til forsøget kun deltog 7 personer, og derfor er den mindre omfattende. Havde 1000 personer deltaget, ville usikkerhederne også være mindre.

KONKLUSION

Men konklusionen på undersøgelsen er altså entydigt, at dehydrering hæmmer præstationen, og at dehydrering i mild grad ikke har indflydelse på puls og maksimal iltoptagelse.

Kilde: Medicine and Science in Sports and Exercise af Moquin A. og R.S. Mazzeo fra 2000.

Vil du gøre dig klogere på dehydrering? Læs om væskens betydning under løb.

Share

Speak Your Mind

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.