Anaerob kapacitet – en vigtighed i alle sportsgrene

Ser du somme tider atletik, herunder løb, i Tv? Hvis ja, så prøv at bemærk 800m løbernes opførsel efter den tilbagelagte distance – de er total smadrede. 800m løb øger mælkesyren maksimalt i musklerne og kræver stor anaerob kapacitet.

800M LØB OG ENERGIFORBRUG

Jeg har fundet en figur som du kan se nedenfor. Figuren viser energiomsætningen under et 800m løb (data fra Ørtenblad og Letort). X-aksen betegner tiden, og y-aksen er iltoptagelsen i LO2 pr minut. Inden forsøget, beregnede forskerne iltoptagelsen det krævede at dække energikravet (9,75 LO2), og under løbet blev den egentlige iltoptagelse målt. Efter forsøget kunne man beregne iltdeficitet for den 16 årig kvindelige løber, hvilket jo er differencen mellem de to tal (samlet beregnede energiforbrug minus iltoptagelse underforsøget). Det beregnede iltdeficit for 800m løberen blev 3,10 LO2, hvilket svarer til ca. 32 % af den samlede energiomsætning for selve løbet.

anaerob-kapacitet

Iltdeficit

Iltdeficit er et udtryk for anaerobt arbejde. Konklusionen på figuren må altså være, at det kræver en rigtig god iltoptagelse at løbe 800m, men også en stor anaerob kapacitet. For at blive bedre skal denne løber altså enten forbedre hendes maksimale iltoptagelse eller hendes anaerobe kapacitet. Jeg vil ikke komme ind på forbedring af den maksimale iltoptagelse, da jeg har skrevet en anden artikel, netop om maksimal iltoptagelse – under Træningsfysiologi.

Iltoptagelse og anaerob kapacitet

Kort vil jeg dog lige knytte et par centrale ord om iltoptagelsen. Iltoptagelsen er en hastighed, et mål for den mængde ilt der optages og bruges i respiration pr tidsenhed. Her skiller anaerob kapacitet sig ud, i og med at anaerob kapacitet nærmere skal forstås som et lager kroppen har, der kan tømmes og fyldes op igen.

Desuden er den anaerobe kapacitet knyttet til hver enkelt muskel. Det giver også svaret på hvorfor en roer fx har en enorm anaerob kapacitet. De bruger nemlig rigtig mange forskellige muskler hvorimod løb og cykling stort set udelukkende involvere benmusklerne.

ENERGIOMSÆTNING

Hvis vi tager udgangspunkt i 800m løberen, kan vi se, at løberen skal have dækket indeficitet. Iltdeficit dækkes fra ATP (adenosintrifosfat) og CP (kreatinfosfat), samt glykolyse af aerob energiomsætning fra ilt bundet til Hb (hæmaglobin) og Mb (myoglobin). Jeg håber du lærer bare nogle af disse forkortelser – de er gode at kunne.

Tager man en utrænet person og en trænet person, og måler energifrigørelsen under ildeficit, vil man først og fremmest kunne se, at den trænede person har en langt højere energiomsætning i mL O2 pr kg kropsvægt. Den trænede har altså en bedre anaerob kapacitet. Men derudover vil man kunne se, at den aerobe energiomsætning er stort set ens ved de to personer, ATP og CP er ca. 20 % større ved den trænede, og sidst men ikke mindst, så er glykolysen ved den trænede ca. 350 % større. En utrænet person vil være i stand til at lave en anaerob energiomsætning ved glykolyse på omkring 20 mL O2 pr kg kropsvægt, hvor en trænet person vil nå ca. 70 mL O2 pr kg kropsvægt. Det er altså evnen til at producere mælkesyre, der for alvor kan ændres!

Jeg vil ikke komme ind så meget ind på mælkesyre, men du kan læse lidt om det og laktat, som er et produkt af mælkesyre i artiklen: Fysiologisk udholdenhed. Mælkesyre omdannes til laktat og en hydrogenion. Det betyder at musklernes surhedsgrad øges og pH-værdien falder.

Så ved at træne den anaerobe kapacitet træner man altså tolerancen for høje koncentrationer af laktat og hydrogenioner.

SPORTSGRENE HVOR ANAEROB KAPACITET ER VIGTIG

Det er altid godt at have en god anaerob kapacitet. Men i nogle sportsgrene er det mere væsentligt end i andre. Fodbold er et eksempel på en sportsgren hvor den anaerobe kapacitet er vigtig. En fodboldkamp er mange små intervaller, hvor du træner med iltdeficit, og derfor er det vigtig at kunne tolerere høje koncentrationer af laktat og hydrogenioner.

Fandt du denne artikel interessant? Hvis ja, så anbefaler vi dig at læse følgende artikler også:

Udholdenhed– om den fysiologisk udholdenhed

Eksplosiv styrke – eksplosiv styrke er noget alle vil ha, men hvordan får du det?

Muskeludholdenhed – hvad er forskellen på udholdenhed og muskeludholdenhed?

Share

Comments

  1. Beklager hvis det er mig der har overset noget, men hvordan trænes den anaeobe kapacitet så? Det synes jeg ikke fremgår i artiklen?

  2. For at komme med et eksempel:
    10 x 200 m med en pause på 2-3 minutter. Det er et rigtig godt anaerob træningspas, hvor du virkelig vil kunne styrke din anaerobe kapacitet. Du skal altså træne meget intensivt med lange pauser. Uden ilt.

Speak Your Mind

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.